Условия за ползване на сайта на
Политическа партия „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”

Собственост и право на ползване
Настоящият сайт е собственост на ПП „ ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ” (наричанa по-надолу накратко „Партията”).
Съдържанието на този уебсайт и технологиите използвани в него са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права,  а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Допуска се използването на текстови и фото материали от този уебсайт само при условие, че се посочи източника и се добави препратка към http://grajdani.bg/. Поставянето на връзки (препратки) към материали във http://grajdani.bg/ е свободно.

Отговорности
Екипът на http://grajdani.bg/ полага максимални усилия за поддържане на възможно най-вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Партията не носи  отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Партията за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. ПП „ ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ” не носи отговорност за:
• Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до сайта и използването на съдържанието на сайта.
• Информацията, включена в сайта, към който http://grajdani.bg/ съдържа препратки, както и последиците от тяхното посещаване.
• Мненията и коментари, изразени във форумите и публикациите.

Конфиденциалност
ПП „ ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ” е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Партията се ангажира да предприеме всички възможни мерки за гарантиране неприкосновеността на личните данни, предоставени от потребителите на сайта, както и да не ги разкрива освен в случаите, когато са изискани от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
Поради естеството на Интернет като глобална среда не може да се гарантира със 100%, че информацията от сайта няма да попадне в лица без право на достъп.

Други
Партията си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на сайта.
За всички неуредени с настоящите условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.
Отварянето на страници на сайта и/или следването на препратки в него представлява декларация от страна на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите условия за ползване.

Партията си запазва правото да извършва промени в дизайна, съдържанието и условията за ползване без предварително уведомление.

С приемането на настоящите условия за ползване на сайта Вие декларирате, че осъзнавате възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до уебсайта Ви, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на екипа на  http://grajdani.bg/

Повече информация можете да получите на телефон +359 877 25 24 50 или като изпратите електронно съобщение на e-mail press@grajdani.bg

 
ЛИЦА
 
   
      Copyright 2014 Всички права запазени | Условия за ползване на сайта