НИЕ СМЕ БГ

  Стамен Янев - член на ИС  


Стамен Янев
член на ИС

Юрист, завършил Софийския университет „Св.Климент Охридски”. Специализирал в Кеймбридж, Лондонския университетски колеж и в Европейския университетски институт във Флоренция.

Работи в международна консултантска компания. Главен асистент в Института за държавата и правото при БАН – секция по публично-правни науки.

Ръководител на "Юридическата група" на Движението. Член на Изпълнителния съвет на "Движение България на гражданите".

 


 
   
      Copyright 2014 Всички права запазени | Условия за ползване на сайта