НИЕ СМЕ БГ

  Бисер Манолов - член на ИС  


Бисер Манолов
член на ИС

Има магистърска степен по икономика от УНСС. От 1989 работи в банковия сектор. До 2001 г. се занимава с управление на финансови активи. Един от основателите на Българската дилърска асоциация и неин председател в периода 1998-2002 г. От 2001 до 2011 г. е председател на борда на Фонда за гарантиране на влоговете на гражданите. Член е и на изпълнителния съвет на Международната асоциация на институциите за гарантиране на депозитите.

Член е на секторна група "Икономика и финанси". Член на Изпълнителния съвет на "Движение България на гражданите"

 


 
   
      Copyright 2014 Всички права запазени | Условия за ползване на сайта