НИЕ СМЕ БГ

  Даниела Везиева - член на ИС  


Даниела Везиева
член на ИС

Висше образование по финанси и кредит в Стопанска
академия „Д. А. Ценов“ - Свищов, с допълнителна квали-
фикация „Контрол в публичния сектор“. Притежава опит
в сферата на публичните финанси и администрацията.
Работи по проекти свързани с децентрализацията и въ-
веждане на нови модели на управление от 2003 г. От 2007
г. до 2014 г. представлява България в Бюджетния коми-
тет на Европейски училища. Преди да заеме длъжността
на заместник-министър на икономиката е работила като
началник отдел „Административно, правно, финансово,
стопанско и информационно обслужване“ в Регионален
инспекторат по образование в Русе.
Учредител на ПП „Движение България на гражданите“.
Член на Изпълнителния съвет.

 


 
   
      Copyright 2014 Всички права запазени | Условия за ползване на сайта