НИЕ СМЕ БГ

  Димитър Танев - член на ИС  


Димитър Танев
член на ИС

Магистър по „Икономика“ от Университета за национално и световно стопанство. Експерт в областта на образованието и финансите. В периода между 1994 и 1996 г. е данъчен инспектор.

По голямата си част от трудовия си стаж е прекарал в Министерство на образованието и науката. Там е заемал длъжността началник отдел, директор на дирекция „Финанси”, а от 2005 до 2009 г. е главен секретар. Ръководил е екипите за финансовата реформа в областта на образованието – промяна на модела на финансиране на висшите училища през 2001 г. известен като „парите следват студента” и промяна на финансиране на средното образование чрез въвеждане на делегираните бюджети. В момента работи в частния сектор.

Учредител на „Движение България на гражданите“. Ръководител на секторна група "Административна реформа, Вътрешни финанси". Член на Изпълнителния съвет.

 


 
   
      Copyright 2014 Всички права запазени | Условия за ползване на сайта